Personvernerklæring for Aud Amiti Myhre- AmitiYoga

Denne personvernerklæringa gjeld for firmaet Aud Amiti Myhre som driv AmitiYoga. Ansvarlig for behandlinga av personopplysninger er Aud Amiti Myhre.

Kontaktinformasjon:

Aud Amiti Myhre ENK

Org. Nr.: 913793978

E-postadresse: [email protected]

Videre blir firmaet Aud Amiti Myhre/AmitiYoga omtalt som vi/oss.  

 

Formål og behandlingsgrunnlag:

Personopplysningar blir henta inn for å kommunisere med potensielle, eksisterande og tidligare kunder. Dette er i hovedsak namn og e-post. Desse opplysningane bli henta inn ved påmelding på nyhetsbrev, bestilling av gratis produkt, påmelding på arrangementer, kjøp av produkt/tjeneste, bruk av kontaktskjema, svar på spørreundersøkelse og ved å sende e-post, sms eller melding på sosiale media, eller annan kommunikasjon.

 


Behandling og innhenting av personopplysningar:

Behandling av personopplysningar følger personopplysningsloven. Personopplysningane blir henta inn frå e-post, tekstmelding, meldinger på sosiale media og på e-post. Anna form for kommunikasjon kan og skje. Det er frivillig å oppgi personopplysningar. Vi leiger ikkje ut, selger eller kjøper personopplysningar til eller frå andre. Det blir ikkje henta inn sensitive opplysningar.

Vi behandler personopplysningar gjennom:

 • Når du sjølv har gitt oss samtykket ditt
 • For å kunne oppfylle ein avtale som du er part i, eller før me går inn i ein avtale med deg
 • For at me skal kunne oppfylle ein rettsleg forplikting
 • For å kunne ivareta ein berettiga interesse, som vi meiner veg tyngre enn hensynet til den enkelte sitt personvern

Vi behandler personopplysningar knytta til:

 • Vi sender nyhetsbrev i form av e-post. Når du abonnerer på nyhetsbrev behandler vi personopplysningar som kontaktinformasjon og IP - adresse.
 • Både digitale og fysiske arrangementer. Når du deltar på både gratis og betalte arrangement hos oss samler me inn kontaktinformasjon.  Ved betalte arrangementer samler me og inn betalingsinformasjon.
 • Kjøp av produkt og tenester. Når du kjøper eit produkt eller ei teneste av oss, behandler me personopplysningar, som kontaktinformasjon, kjøpshistorikk og bestillings- og betalingsinformasjon.
 • Ved kontakt. Når du kontakter oss behandler me personopplysningar. Dette varierer etter korleis du tar kontakt.
 • I spørreundersøkelser.
 • Ved inngåing av ein avtale med oss, enten som leverandør eller samarbeidspartner, behandler vi kontaktinformasjon.
 • Ved bruk av nettsida. Gjennom informasjonskapsler og analyseverktøy behandler me personopplysningar.

 

Innsyn og retting:

Innsyn i egne personopplysninger kan ein  få ved å ta skriftleg kontakt med Aud Amiti Myhre, Haga, 191, 5414 Stord. Dette har ein krav på i henhold til personopplysningsloven. Dersom dei opplysningane som er registrert ikkje er rette, eller er ufullstendige, kan ein kreve desse retta.

 

Sletting og oppbevaring:

Du kan kreve at firmaet sletter all personleg informasjon om deg, med unntak av opplysningar som er nødvendig for firmaet å oppbevare i tråd med gjeldande regelverk, t.d. bokføringsloven. Firmaet lagrer personopplysningar om kunder i henhold til den til ei kvar tid gjeldane Norsk/Europeisk lovgiving.

 

Sikring av personopplysningar:

Vi vil alltid gjera vårt beste for å ivareta personopplysningar på best mogeleg måte. Vi bruker krypering av data, tilgangskontroll, sterke passord, sikkerhetskopiering og tofaktorautorisering for å sikre oss at personopplysningane er sikre. Vi nytter kun anerkjente IT leverandører og programvarer og har tillit til at disse føler gjeldande lover for GDPR. Personopplysningane blir ivaretatt på best mogeleg måte slik at uvedkommande ikkje får innsyn eller har mulighet for å endre eller påverke dei

 

 

Deling av personopplysningar:

Vi må av og til dele personopplysningar med andre parter. Vi bruker tjenestene til Google og Kajabi og deler dermed personopplysninger med dei. Det er nødvendig for firmaet å også kunne dele personopplysningar med IT leverandører, som t.d. e-post, skybaserte tjenester, programvare og webhotell. I tillegg til regnskap og andre lovpålagt rapporteringer til myndighetene.

 

Du blir lagra i kunderegistreret vårt ved påmelding på nyhetsbrevet. Då kjem du til å få informasjon på e-post om tjenester og relevante nyheiter. Om du ikkje ønsker å ta imot e-poster frå oss lenger, klikker du på avmeldingingslinken, som du som regel finn nederst i kvar e-post som blir sendt ut frå firmaet. Om du ønsker å bli sletta frå alle registrerene kan du sende ein e-post til [email protected]

 

Bruk av Informasjonskapsler(Cookies):

Vi bruker desse informasjonskapslene: Facebook Pixel og Google Analytics.

Desse verktøyene gjer det mogeleg å sjå antall beøkande, lengde på besøk, sidevisninger, trafikkilder, geografisk lokasjon og meir. Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene for at besøksstatistikken skal vera påliteleg, og for å auke funksjonaliteten på sidene. Facebookpixel blir brukt for å spore adferden på nettsida og for å gjere annonsering på Facebook og Instagram meir målretta.

 

 

Personvernerklæring for Aud Amiti Myhre- AmitiYoga

Denne personvernerklæringa gjeld for firmaet Aud Amiti Myhre som driv AmitiYoga. Ansvarlig for behandlinga av personopplysninger er Aud Amiti Myhre.

Kontaktinformasjonen er:

Aud Amiti Myhre ENK

Org. Nr.: 913793978

E-postadresse: [email protected]

Videre blir firmaet Aud Amiti Myhre/AmitiYoga omtala som vi/oss.  

 

Formål og behandlingsgrunnlag:

Personopplysningar blir henta inn for å kommunisere med potensielle, eksisterande og tidligare kunder. Dette er i hovedsak namn og e-post. Desse opplysningane bli henta inn ved påmelding  på nyhetsbrev, bestilling av gratis produkt, påmelding på arrangementer, kjøp av produkt/tjeneste, bruk av kontaktskjema, svar på spørreundersøkelse og ved å sende e-post, sms eller melding på sosiale media, eller annan kommunikasjon.

 


Behandling og innhenting av personopplysningar:

Behandling av personopplysnigar følger personopplysningsloven. Personopplysningane blir henta inn frå e-post, tekstmelding, medlinger på sosiale media og på e-post. Anna form for kommunikasjon kan og skje. Det er frivillig å oppgi personopplysningar. Vi leiger ikkje ut, selger eller kjøper personopplysningar til eller frå andre. Det blir ikkje henta inn sensitive opplysningar.

Vi behandler personopplysningar gjennom:

 • Når du sjølv har gitt oss samtykket ditt
 • For å kunne oppfylle ein avtale som du er part i, eller før me går inn i ein avtale med deg
 • For at me skal kunne oppfylle ein rettsleg forplikting
 • For å kunne ivareta ein berettiga interesse, som vi meiner veg tyngre enn hensynet til den enkelte sitt personvern

Vi behandler personopplysningar knytta til:

 • Vi sender nyhetsbrev i form av e-post. Når du abonnerer på nyhetsbrev behandler vi personopplysningar som kontaktinformasjon og IP - adresse.
 • Både digitale og fysiske arrangementer. Når du deltar på både gratis og betalte arrangement hos oss samler me inn kontaktinformasjon.  Ved betalte arrangementer smaler me og inn betalingsinformasjon.
 • Kjøp av produkt og tenester. Når du kjøper eit produkt eller ei teneste av oss, behandler me personopplysningar, som kontaktinformasjon, kjøpshistorikk og bestillings- og betalingsinformasjon.
 • Ved kontakt. Når du kontaker oss behandler me personopplysningar. Dette varierer etter korleis du tar kontakt.
 • I spørreundersøkelser.
 • Ved inngåing av ein avtale med oss, enten som leverandør eller samarbeidspartner, behandler vi kontaktinformasjon.
 • Ved bruk av nettsida. Gjennom informasjonskapsler og analyseverktøy behandler me personopplysningar.

 

Innsyn og retting:

Innsyn i egne personopplysninger kan ein  få ved å ta skriftleg kontakt med Aud Amiti Myhre, Haga, 191, 5414 Stord. Dette har ein krav på i henhold til personopplysningsloven. Dersom dei opplysningane som er registrert ikkje er rette, eller er ufullstendige, kan ein kreve desse retta.

 

Sletting og oppbevaring:

Du kan kreve at firmaet sletter all personleg informasjon om deg, med unntak av opplysningar som er nødvendig for firmaet å oppbevare i tråd med gjeldande regelverk, t.d. bokføringsloven. Firmaet lagrer personopplysningar om kunder i henhold til den til ei kvar tid gjeldane Norsk/Europeisk lovgiving.

 

Sikring av personopplysningar:

Vi vil alltid gjera vårt beste for å ivareta personopplysningar på best mogeleg måte. Vi bruker krypering av data, tilgangskontroll, sterke passord, sikkerhetskopiering og tofaktorautorisering for å sikre oss at personopplysningane er sikre. Vi nytter kun anerkjente IT leverandører og programvarer og har tillit til at disse føler gjeldande lover for GDPR. Personopplysningane blir ivaretatt på best mogeleg måte slik at uvedkommande ikkje får innsyn eller har mulighet for å endre eller påverke dei

 

 

Deling av personopplysningar:

Vi må av og til dele personopplysningar med andre parter. Vi bruker tjenestene til Google og Kajabi og deler dermed personopplysninger med dei. Det er nødvendig for firmaet å også kunne dele personopplysningar med IT leverandører, som t.d. e-post, skybaserte tjenester, programvare og webhotell. I tillegg til regnskap og andre lovpålagt rapporteringer til myndighetene.

 

Du blir lagra i kunderegistreret vårt ved påmelding på nyhetsbrevet. Då kjem du til å få informasjon på e-post om tjenester og relevante nyheiter. Om du ikkje ønsker å ta imot e-poster frå oss lenger, klikker du på avmeldingingslinken, som du som regel finn nederst i kvar e-post som blir sendt ut frå firmaet. Om du ønsker å bli sletta frå alle registrerene kan du sende ein e-post til [email protected]

 

Bruk av Informasjonskapsler(Cookies):

Vi bruker desse informasjonskapslene: Facebook Pixel og Google Analytics.

Desse verktøyene gjer det mogeleg å sjå antall beøkande, lengde på besøk, sidevisninger, trafikkilder, geografisk lokasjon og meir. Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene for at besøksstatistikken skal vera påliteleg, og for å auke funksjonaliteten på sidene. Facebookpixel blir brukt for å spore adferden på nettsida og for å gjere annonsering på Facebook og Instagram meir målretta